Alle Rechten © Design-Schoonmaak.nl  2010-2020. Gebruiksvoorwaarden/Disclaimer

Algemene Voorwaarden Design Schoonmaak

Als het echt schoon moet zijn Design-
Schoonmaak

Ook Design schoonmaak is zich ervan bewust dat zij een verantwoording heeft ten aanzien van het milieu.

Bij de keuze van werkmethoden en materialen dient de belastende werking op het milieu hierbij een afgewogen aspect te zijn.


Het gebruik van producten, waarvan bekend is dat zij een milieu belastende werking hebben, zal zoveel mogelijk worden teruggedrongen of voorkomen.

Wij laten ons  hierover adviseren door  onze  leveranciers en brancheorganisaties met betrekking tot eventueel voorhanden zijnde alternatieven.


In praktisch opzicht heeft dit de laatste jaren geresulteerd in positieve veranderingen in de diverse schoonmaaksystemen.


Door andere doseer- en reinigingsmethoden toe te passen is  het materiaalgebruik sterk teruggedrongen.

ONZE ZORG VOOR HET MILIEU